Wyniki zapytaniua ofertowego na zakup sprzętu do pracowni krawieckiej dla Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 07.05.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup  sprzętu do pracowni krawieckiej dla Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Dnia 24.07.2015 r. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert. Wyniki w załączeniu:

Zapytanie ofertowe na przygotowanie, skład, wydanie i dystrybucję katalogu dla WZ SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na przygotowanie, skład, wydanie i dystrybucję katalogu dla Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 08.00 do godziny 16.00:

od dnia 22.07.2015 r. do dnia 06.08.2015 r.

Oferty należy składać pisemnie na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego:

School of Form, ul. Głogowska 18, 60-714 Poznań

Szczegóły zamieszczamy poniżej.

Zapytanie ofertowe na zakup narzędzi (pracownia Industrial) (2)

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na zakup narzędzi (pracownia Industrial).

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 08.00 do godziny 16.00:

od dnia 08.07.2015 r. do dnia 23.07.2015 r.

Oferty należy składać pisemnie na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego:

Wydział Zamiejscowy SWPS Uniwerytet Humanistycznospołeczny, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Szczegóły załączamy poniżej.

Informujemy, iż dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Wyniki zapytania ofertowego na zakup sprzętu (Foto Video)

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 07.05.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup  sprzętu (Foto Video) dla Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Dnia 20.07.2015 r. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert. Wyniki w załączeniu.

Wszystkim potencjalnym Wykonawcom bardzo dziękujemy za złożenie ofert.

Unieważnienie zapytania ofertowego na zakup narzędzi (pracowni Industrial)

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dnia 29.06.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup narzędzi  (pracowni Industrial) dla Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w ramach projektu pt. „Rozówj potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”.

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, działając zgodnie z zapisem zawartym w pkt.17.4 zapytania ofertowego: "Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn lub do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty".

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00