Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla studentów kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla studentów kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, poniżej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania.

Pytanie 1: Tematyka szkoleń jest bardzo szeroka. Chcąc w sposób jak najpełniejszy sprostać Państwu  i studentów wymaganiom przewidujemy zaangażowanie dwóch lub trzech trenerów. Tak, aby każdy trener opowiadał o swojej specjalizacji. Rozumiem, że wówczas muszę złożyć stosowną ilość życiorysów zawodowych?
Odpowiedź: Jeżeli będziecie Państwo składać ofertę jako firma i planujecie Państwo zaangażowanie w realizację szkolenia kilku trenerów, składacie Państwo życiorysy wszystkich tych osób, pod warunkiem, że spełniają one warunek posiadania wiedzy i doświadczenia (pozadydaktycznego) niezbędnego do wykonania zamówienia poprzez wykazanie się posiadaniem co najmniej 3-letniego doświadczenia w branży bezpośrednio związanej z zakresem tematycznym szkolenia oraz problematyką wskazaną w specyfikacji przedmiotu zamówienia oraz posiadania wykształcenia wyższego.

Pytanie 2: Jako firma usługowa z branży advertising, mamy stawkę Vat 23% na swoje usługi? Przeczytałem interpretację dotyczącą podatku Vat. Zgodnie z nią mogę wystawić FV na całą kwotę i w rubryce Vat wpisać nie dotyczy 0% Vat. Zgadza się? W takim razie kwota w miejscu: W oferowanej kwocie brutto zastosowano następującą stawkę VAT: 0%. Czy tak?
Odpowiedź: Zgodnie z załączoną do zapytania ofertowego interpretacją dot. stawki VAT w oferowanej kwocie brutto - szkolenia będące przedmiotem zamówienia są usługą finansowaną w 85% ze środków europejskich, w 15% z dotacji celowej z budżetu Państwa na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej w dniu 27.01.2011 r. (nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, a stawka VAT w przypadku tego rodzaju usług jest stawką zwolnioną. Nie jest to stawka 0%.

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla studentów kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla studentów kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, poniżej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania.

Pytanie 1: W ile dni będą prowadzone zajęcia z każdego bloku – blok tematyczny to 16 godzin – czy taki blok będzie realizowany w dwa dni?
Odpowiedź: Harmonogram warsztatów będzie ustalany na bieżąco z Zamawiającym, po podpisaniu umowy.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych?
Odpowiedź: Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę na dowolną ilość części.

Pytanie 3: Załącznik nr 2 musi podpisać również trener. Czy możliwe jest dołączenie załącznika nr 2    w formie skanu z podpisem trenera uzupełnionego o podpis i pieczątkę Wykonawcy?
Odpowiedź:  Cała oferta musi być złożona w oryginale, z oryginalnymi podpisami Wykonawcy oraz trenera.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla studentów kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla studentów kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00:

                                                               od dnia 05.03.2015 r. do 20.03.2015 r.

Oferty należy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy – Małgorzata Grześkowiak-Łojewska, Kierownik Projektu; Marta Kowalska – Asystent Projektu. Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego - Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla studentów kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla studentów kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00:

                                                                od dnia 05.03.2015 r. do 20.03.2015 r.

Oferty należy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy – Małgorzata Grześkowiak-Łojewska, Kierownik Projektu; Marta Kowalska – Asystent Projektu. Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego - Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie mentoringu kół naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (3)

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie mentoringu kół naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 08.00 do godziny 16.00:

od dnia 03.03.2015 r. do 18.03.2015 r.

Oferty należy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy – Małgorzata Grześkowiak-Łojewska, Kierownik Projektu; Marta Kowalska, Asystent Projektu. Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego - Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00