Wyniki zapytania ofertowego na zakup oprogramowania Rhino 5,0 LAB KIT dla Wydziału zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 07.05.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania Rhino 5,0 LAB KIT dla Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Dnia 24.06.2015 r. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert. Wyniki w załączeniu.

Wszystkim potencjalnym Wykonawcom bardzo dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu (Foto Video)

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na zakup sprzętu (Foto Video).

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 08.00 do godziny 16.00:

od dnia 22.06.2015 r. do dnia 07.07.2015 r.

Oferty należy składać pisemnie na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego:

Wydział Zamiejscowy SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Szczegóły przesyłamy w załączeniu.

Zapytanie ofertowe na zakup komputera przenośnego (4)

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu "Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 14.05.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup komputera przenośnego.

Dnia 11.06.2015 r. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert.

Wyniki przesyłamy w załączeniu do niniejszej wiadomości.

Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 07.05.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Dnia 22.06.2015 r. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert.

Wyniki dostępne są poniżej:

Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania Rhino 5,0 LAB KIT

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania Rhino 5,0 LAB KIT.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 08.00 do godziny 16.00:

od dnia 02.06.2015 r. do dnia 17.06.2015 r.

Oferty należy składać pisemnie na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego:

Wydział Zamiejscowy SWPS Uniwerytet Humanistycznospołeczny, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej.

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00