Staże

Program płatnych staży dla studentów i absolwentów wszystkich kierunków studiów. Staże będą organizowane w grupach projektowych (3-5 osób), które podczas stażu opracują pod okiem opiekuna realny projekt wpisujący się w działalność firmy.

Kto może wziąć udział w stażach?

O udział w  stażach mogą starać się studenci II-V roku studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci do 6 miesięcy od obrony.

Informacje o stażach

 • Przez cały okres trwania projektu (2011 - 2015) odbędzie się 400 staży w firmach we wszystkich oddziałach SWPS, tj. Warszawa, Sopot, Wrocław, Poznań i Katowice.
 • Jeden staż ma wymiar 160 godzin zegarowych i jest realizowany w grupie projektowej od 3 do 5 osób.
 • Stażyści otrzymują wynagrodzenie  2 400 zł brutto w przypadku studentów do 26 roku życia. w pozostałych przypadkach będzie to kwota pomniejszona o składkę pracodawcy.
 • Grupa projektowa jest merytorycznie koordynowana przez wyznaczonego Opiekuna stażu, pracownika firmy, który również otrzymuje wynagrodzenie.
 • Podczas stażu grupa projektowa uczestniczy w realnych projektach realizowanych na rzecz Klientów firmy.
 • Wynikiem stażu ma być wypracowanie przez grupę projektową konkretnego projektu i przygotowanie prezentacji Power Point na temat przebiegu i efektów stażu.
 • Studenci mogą ubiegać się o staż w firmie znajdującej się w innym mieście (w innym oddziale SWPS niż jego macierzysty). Uwaga! W takim wypadku stażysta musi samodzielnie zapewnić sobie zakwaterowanie na terenie innego miasta oraz pokryć koszty swojego utrzymania podczas odbywania stażu.
 • Określone przez pracodawców kierunki studiów, którym są dedykowane oferty stażu, mają charakter preferowanych (nie wymaganych).
 • Staż nie zalicza obowiązkowych praktyk studenckich w SWPS.
 • Stażysta podczas realizowania stażu ma obowiązek dostosować się do kultury organizacyjnej firmy i zasad w niej panujących, a także przestrzegać procedur obowiązujących w ramach projektu unijnego 4.1.1. POKL. W szczególności, dbania o zachowanie wysokich standardów wykonywania powierzonych mu przez Opiekuna stażu obowiązków oraz godne reprezentowanie studentów i absolwentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w kontakcie z pracodawcami.

Pliki do pobrania:

Prosimy o składanie dokumentów bez uzupełnionych dat.

Oferty firm realizujących staże dostępne są w zakładce aktualności: http://www.rozwojowy.sof.edu.pl/

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

 • O projekcie

  „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

  Czytaj więcej...

 • Lider projektu

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

  Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00